Rent A Fixer

Produkt: Illustrativt logo i responsivt design og farvepalette
Kunde: Rent A Fixer
Koncept:  Logotekst og illustration kan stå for sig og sammensættes forskelliget alt efter medie og behov. 

Brugseksempler

Er du interesseret i et lignende logo?

Tag kontakt til mig og få en snak om hvad der kan lade sig gøre inden for din prisramme.